Svetišče | Obredi | Uroki | Glasniki | Stik | Prehod

praznoversko razodetje

Praznoversko razodetje

 

Razodetje

Pred vami je razodetje praznoverja. V njem je skrit smisel vašega življenja, a ga ne boste našli, dokler ne boste vedeli, kaj sploh iščete. Če pa boste svoj smisel v razodetju po naključju vseeno našli, boste s tem odkrili novega. Svet je skrivnosten kraj: če iščete Boga, bo vaše iskanje postalo dokaz njegovega obstoja. Če ne veste, kam bi sami s sabo, ste našli skrivnost življenja. Če bi se radi uprli svoji usodi, se ji prepustite in če vas je strah življenja, se spomnite, da vas sploh ni.

Tako boste končno spoznali, da je rešitev vseh skrivnosti v vas samih, ker skozi vaše misli govori Bog.

Praznina

Ničesar ni. Predmeti so prazni. Čim bolj grebemo v črevesje sveta, tem bolj svet izginja. Najmanjši nedeljivi delec vesolja je tako neznaten, da ne obstaja. Iz njega so narejene vse stvari. Vesolja ni. To je vsa skrivnost stvarjenja.

Usoda

Ne samo, da vesolja ni, vesolje je tudi povsem nesmiselno. Bolj kot si po verigi dogodkov prizadevamo dokopati do njegovega smisla, bolj se oddaljujemo od njega. Vsak dogodek je posledica prejšnjega dogodka. Naša telesa so ujeta v neskončno igro vzrokov in posledic in isto velja tudi za naše duše. Dogajanje v duhu je namreč popolnoma skladno s tem, kar se dogaja v telesu. Svobodne volje ni.

Vera

Verjeti samo v stvari, ki so, bi pomenilo zanikati nešteto stvari, ki še bojo. Ves svet je samo privid, ki nastaja v somraku našega poželenja. Resničnost se rojeva iz naše sle. Bog je samo malik in samo Malik je bog. Vanj verujemo, ker vemo, da obstaja. Obstaja pa zato, ker verujemo vanj. To je začarani krog, v katerem je bog sam svoj stvarnik, svoj vzrok in posledica. Človek je ustvaril boga zato, da bi bog ustvaril človeka. Bog pa je ustvaril človeka zato, da bi človek ustvaril Boga. Protislovje je počelo stvarstva, smisel življenja pa v njegovem nesmislu.

Duh

Iz utvar se rojeva poželenje in iz poželenj dejanja. Vse, kar živi, deluje. Isto velja tudi v nasprotni smeri. Vse, kar deluje, živi. Vsaka sprememba ima svoj vzrok v duši tistega, ki to spremembo povzroči. Vse stvari se neprestano spreminjajo in to je dokaz, da so vse stvari žive. Duhovi so povsod okoli nas.

Večnost

Nič ne nastane iz nič in se ne da izničiti. Snov je večna in ker se od nje duh nikoli ne loči, je večen tudi duh. Vsako življenje je večno. To je vsa skrivnost njegovega nastanka. 

Odrešitev

Svoboda izvira iz poželenja, poželenje pa se kaže v neštetih malikih, pred katerimi smo brez moči in ki nas kar naprej vodijo za nos. Svobodna volja je utvara, svet pa brezhiben mehanizem švicarske ure, ki je narejena tako, da si vsak njegov delček domišlja, da o sebi odloča sam. Sicer pa je veriga vzrokov in posledic brez konca, kar je skoraj isto, kot če je ne bi bilo. Nihče ne pozna vseh vzrokov in zato ni nikogar, ki bi vedel, kaj ga čaka. To pa je skoraj tako, kot če bi bil svoboden.

Na začetku vzrokov ni novega vzroka, temveč svobodna volja, pa čeprav samo kot občutek, samo kot nujnost, samo kot vera.

Bog

Svet ni svet; svet je Svet. V vsaki spremembi je sled poželenja. V naših dejanjih se razodeva božja volja. Bog nam kaže pot, pot pa Boga.

Glasbena Skupina Malik © 2010